Apartmany Hurghada

Akreditované Laboratórium Certipo

Certipo je akreditované laboratórium pre rozbory potravín, liehovín, vínnych destilátov, nealkoholických nápojov, pekárenských výrobkov, lahôdok – šalátov, mäsa, pitných vôd a bazénových vôd.

 

Nájdete nás na našej novej adrese: Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

Naše Služby

Potraviny

Potravinové výrobky
Živočíšne a neživočíšne potraviny
Polotovary a mäsové výrobky
Lahôdkové šaláty, majonézy, treska
Med od včelárov
Konzervy a zaváraniny
Čerstvá zelenina a ovocie

Liehoviny a vínne destiláty

Brandy, pálenka
Produkty z obilnín
Alkohol

Nealkoholické nápoje

Džúsy a ovocné šťavy
Limonády
Sýtené a nesýtené nápoje
Vody a minerálne vody
Balené pitné vody

Pekárenské výrobky

Chlieb a pečivo (rožok)
Slané a sladké pečivo
Cestoviny
Múka

Pitné vody

Zo studne
Z verejného vodovodu
Ku kolaudácii stavieb
K otvoreniu prevádzky

Bazénová voda

Hotelové bazény
Plavárne a wellness
Vírivky, jakuzzi
Bazény rodinných domov

Voda na kúpanie

Prírodné kúpalisko (jazerá)
Povrchová voda (potoky)
Biokúpalisko
Umelé kúpalisko

Odborná činnosť

Zmluvy na vykonávanie rozborov ku kolaudácii MD ČOV
Zmluvy na vykonávanie rozborov k výrobe
Vyhodnotenie prevádzky ČOV

Iné

Kontrola pracovného ovzdušia pre výrobné haly a podniky
Meranie škodlivín v ovzduší
Kontrola sterility pracovného prostredia a potreby bežného použitia (stery)

Odbery vzoriek

Odbery vzoriek vôd vykonávame každý deň našimi kvalifikovanými pracovníkmi. Po telefonickom dohovore je možné dodanie vzorky do laboratória aj v SOBOTU.

O nás

Certipo je akreditované laboratórium so sídlom pod Trenčianským hradom v Trenčíne ktoré má svoju dlhoročnú  existenciu už od roku 1991. Vykonáva rozbory alkoholov, liehovín, vínnych destilátov, nealkoholických nápojov, balených vôd, potravín, polotovarov, sterilizovanej zeleniny a ovocia, pekárenských výrobkov, múky každého druhu, odpadových vôd, pitných vôd, bazénových vôd, povrchových vôd, vôd na kúpanie, vôd po úprave. V neposlednom rade tiež vykonávame aj veľmi dôležité testovanie a analýzy pracovného prostredia – ovzdušie, ktoré sú veľmi dôležité z dôvodu vysokého vplyvu na ľudské zdravie.  Taktiež sa zaoberá konzultačnou a poradenskou činnosťou vo všetkých spomínaných oblastiach.

Všetky akreditované rozbory spoločnosť vykonáva vo vlastných priestoroch a vo vlastných laboratóriách, ktoré je v zozname laboratórií určených Ministerstvom životného prostredia SR.

Akreditovanú činnosť laboratórium vykonáva od na základe Osvedčenia o akreditácii č. S – 113 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou. Laboratórium na základe osvedčenia svoju činnosť vykonáva v súlade s Príručkou kvality a STN EN/ISO/IEC 17025.

Naša spoločnosť má dlhoročné a bohaté skúsenosti v oblasti liehovarníctva a alkoholu tiež s potravinárskymi a poľnohospodárskymi produktami.

Taktiež naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s poprednou spoločnosťou Old Herold s.r.o., ktorá je výrobcom liehovín a je známa nie len na Slovensku ale aj v zahraničí.

Naše laboratórium pri výkone skúšok a analýz používa výlučne certifikovaný materiál a zariadenia, ktoré sú overené a certifikované s príslušnou správnosťou a presnosťou merania.

Napíšte nám