22.03.2024 Svetový deň vody

Výsledky dňa vody 22.03.2024:

Červený_lístok

Zelený_lístok

22.3. 2024 (piatok) od 7.30-16.00 hod.
vykonávame vo svojich priestoroch na
Bratislavskej ulici 36 (vedľa OLD
HEROLD, bývalá predajňa alkoholu)
stanovenie dusičnanov a dusitanov v
pitnej vode ZADARMO.
(je potrebné dodať 0,5 L vzorky vody v čistej PET fľaši)

AKCIA !!! stanovenie dusičnanov,
dustitanov, amónnych iónov, pH a
celkovej tvrdosti v pitnej vode za
30,00 EUR.
(je potrebné dodať 1 L vzorky vody v čistej PET fľaši).