Apartmany Hurghada

21.03.2022

Svetový deň vody

Svetovy den vody 2021

AKCIA ZDARMA

Stanovenie č. 1
Dusičnany a dusitany ZDARMA

Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:

Pre Stanovenie č. 1 je potrebné:

dodať 0,5 L vzorky vody v čistej PET fľaši
dňa 21.03.2022 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

Akciová cena 30 Eur (s DPH)

Stanovenie č. 2
Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť

Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:

Pre Stanovenie č. 2 je potrebné:

dodať 1L vzorky vody v čistej PET fľaši
dňa 21.03.2022 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

Orientačné výsledky rozboru dodaných vzoriek vody na svetový deň vody 21.03.2022

v stanovení DUSIČNANOV NO3- a DUSITANOV NO2-


Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l

Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 0,50 mg/l


Na pitnosť vody doporučujeme si dať vykonať rozbor v rozsahu fyzikálno-chemickom + mikrobiologickom + biologickom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.


Ružový lístok

Poradové číslo

Merná jednotka

Hodnota Dusičnanov

Hodnota Dusitanov

1.

mg/l

57,7

< 0,02
2.

mg/l

30,4

< 0,02
3.

mg/l

22,1

< 0,02
4.

mg/l

67,0

< 0,02
5.

mg/l

80,0

< 0,02
6.

mg/l

96,0

< 0,02
7.

mg/l

2,15

< 0,02
8.

mg/l

87,0

< 0,02
9.

mg/l

100,0

< 0,02
10.

mg/l

25,0

< 0,02
11.

mg/l

100,0

< 0,02
12.

mg/l

25,0

< 0,02
13.

mg/l

100,0

< 0,02
14.

mg/l

50,0

< 0,02
15.

mg/l

100,0

< 0,02
16.

mg/l

100,0

< 0,02
17.

mg/l

5,00

< 0,02
18.

mg/l

99,0

< 0,02
19.

mg/l

130,0

< 0,02
20.

mg/l

105,0

< 0,02
21.

mg/l

3,00

< 0,02
22.

mg/l

86,0

< 0,02
23.

mg/l

20,0

< 0,02
24.

mg/l

85,0

< 0,02
25.

mg/l

96,0

< 0,02
26.

mg/l

44,0

< 0,02
27.

mg/l

18,0

< 0,02
28.

mg/l

10,0

< 0,02
29.

mg/l

42,0

< 0,02
30.

mg/l

3,00

< 0,02

Ružový lístok

Poradové číslo

Merná jednotka

Hodnota Dusičnanov

Hodnota Dusitanov

31.

mg/l

102,0

< 0,02
32.

mg/l

75,0

< 0,02
33.

mg/l

48,0

< 0,02
34.

mg/l

110,0

< 0,02
35.

mg/l

102,0

< 0,02
36.

mg/l

110,0

< 0,02
37.

mg/l

37,0

< 0,02
38.

mg/l

34,0

< 0,02
39.

mg/l

9,00

< 0,02
40.

mg/l

4,00

< 0,02
41.

mg/l

13,0

< 0,02
42.

mg/l

10,0

< 0,02
43.

mg/l

2,00

< 0,02
44.

mg/l

1,00

< 0,02
45.

mg/l

37,0

< 0,02
46.

mg/l

7,00

< 0,02
47.

mg/l

26,0

< 0,02
48.

mg/l

94,0

< 0,02
49.

mg/l

23,0

< 0,02
50.

mg/l

29,0

< 0,02
51.

mg/l

46,0

< 0,02
52.

mg/l

48,0

< 0,02
53.

mg/l

30,0

< 0,02
54.

mg/l

24,0

< 0,02
55.

mg/l

39,0

< 0,02
56.

mg/l

110,0

< 0,02
57.

mg/l

48,0

< 0,02
58.

mg/l

5,00

< 0,02
59.

mg/l

18,0

< 0,02
60.

mg/l

120,0

< 0,02

Ružový lístok

Poradové číslo

Merná jednotka

Hodnota Dusičnanov

Hodnota Dusitanov

61.

mg/l

13,0

< 0,02
62.

mg/l

97,0

< 0,02
63.

mg/l

95,0

< 0,02
64.

mg/l

13,0

< 0,02
65.

mg/l

11,00

< 0,02
66.

mg/l

7,00

< 0,02
67.

mg/l

96,0

< 0,02
68.

mg/l

31,0

< 0,02
69.

mg/l

27,0

< 0,02
70.

mg/l

16,0

< 0,02
71.

mg/l

38,0

< 0,02
72.

mg/l

57,0

< 0,02
73.

mg/l

38,0

< 0,02
74.

mg/l

122,0

< 0,02
75.

mg/l

150,0

< 0,02
76.

mg/l

98,0

< 0,02
77.

mg/l

12,0

< 0,02
78.

mg/l

2,00

< 0,02
79.

mg/l

3,00

< 0,02
80.

mg/l

130,0

< 0,02
81.

mg/l

126,0

< 0,02
82.

mg/l

23,0

< 0,02
83.

mg/l

68,0

< 0,02
84.

mg/l

9,00

< 0,02
85.

mg/l

27,0

< 0,02
86.

mg/l

31,0

< 0,02
87.

mg/l

5,00

< 0,02
88.

mg/l

4,00

< 0,02
89.

mg/l

46,0

< 0,02
90.

mg/l

3,00

< 0,02

Ružový lístok

Poradové číslo

Merná jednotka

Hodnota Dusičnanov

Hodnota Dusitanov

91.

mg/l

31,0

< 0,02
92.

mg/l

47,0

< 0,02
93.

mg/l

3,00

< 0,02
94.

mg/l

203,0

< 0,02
95.

mg/l

68,0

< 0,02
96.

mg/l

12,0

< 0,02
97.

mg/l

22,0

< 0,02
98.

mg/l

181,0

< 0,02
99.

mg/l

92,0

< 0,02
100.

mg/l

15,0

< 0,02

Modrý lístok

Poradové číslo

Merná jednotka

Hodnota Dusičnanov

Hodnota Dusitanov

25.

mg/l

180,0

< 0,02
26.

mg/l

71,0

< 0,02
27.

mg/l

170,0

< 0,02
28.

mg/l

64,0

< 0,02
29.

mg/l

20,0

< 0,02
30.

mg/l

64,0

< 0,02
31.

mg/l

1,00

< 0,02
32.

mg/l

16,0

< 0,02
33.

mg/l

15,0

< 0,02
34.

mg/l

53,0

< 0,02
35.

mg/l

26,0

< 0,02
36.

mg/l

47,0

< 0,02
37.

mg/l

2,00

< 0,02
38.

mg/l

73,0

< 0,02
39.

mg/l

45,0

< 0,02
40.

mg/l

82,0

< 0,02
41.

mg/l

130,0

< 0,02
42.

mg/l

89,0

< 0,02
43.

mg/l

39,0

< 0,02
44.

mg/l

11,0

< 0,02
45.

mg/l

33,0

< 0,02
46.

mg/l

28,0

< 0,02
47.

mg/l

26,0

< 0,02
48.

mg/l

3,00

< 0,02
49.

mg/l

210,0

< 0,02
50.

mg/l

17,0

< 0,02

Modrý lístok

Poradové číslo

Merná jednotka

Hodnota Dusičnanov

Hodnota Dusitanov

51.

mg/l

10,0

< 0,02
52.

mg/l

73,0

< 0,02
53.

mg/l

84,0

< 0,02
54.

mg/l

13,0

< 0,02
55.

mg/l

11,0

< 0,02
56.

mg/l

17,0

< 0,02
57.

mg/l

42,0

< 0,02
58.

mg/l

23,0

< 0,02
59.

mg/l

31,0

< 0,02
60.

mg/l

3,00

< 0,02
61.

mg/l

67,0

< 0,02
62.

mg/l

33,0

< 0,02
63.

mg/l

8,00

< 0,02
64.

mg/l

25,0

< 0,02
65.

mg/l

2,00

< 0,02
66.

mg/l

70,0

< 0,02
67.

mg/l

3,00

< 0,02
68.

mg/l

3,00

< 0,02
69.

mg/l

67,00

< 0,02
75.

mg/l

36,0

< 0,02
76.

mg/l

31,0

< 0,02
77.

mg/l

35,0

< 0,02