Svetovy den vody 2021

23.03. Svetový deň vody

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID 19 neorganizujeme hromadnú akciu na Svetový deň vody.

V prípade záujmu o rozbor nás kontaktujte na naše telefónne číslo

0911 306 003

Pokyny pre dodanie vzorky (podzemnej vody) do laboratória:

Pre stanovenie dusičnanov a dusitanov zdarma je potrebné dodať 0,5 L vzorky vody.